خانه  |   English  | امروز :   1398/1/2
درباره ما
: دسته بندی
معرفی شرکت

 

“                                    ما جهت تحقق باورها به آينده مي انديشيم

گروه صنعتي آرنيكا مانا با هدف ارتقا و توسعه  خدمات فنی- مهندسی وبازرگانی درجهت تحقق  نيازهاي بلقوه وبلفعل صنايع با رويكرد بهينه وبه روز  نمودن مكانيسم هاي علمي  بازرگاني و با بهره گيري ازماحصل سالها تجربيات مديران مجرب تاسيس گرديد تا مجموعه اي از بهترين خدمات بازرگاني راهگشاي نيازهاي امروز و فرداي صنعت باشد .

پي ريزي گروهي هدفمند در قالب كارگروههاي تخصصي آرماني است  كه آميزه اي  ازكاراترين و بهينه ترين خدمات صنعتي و بازرگاني را در يك محور جهت تعالي هرچه بيشتر گروه در بازارهاي داخلي و بين المللي فراهم مي آورد . آنچكه ما به وعده آن خواهيم كوشيد و به تحقق آن باور داريم .

بكارگيري مديران وكارشناسان متعهد كه دانش را با تجربه همگون نموده ودرآميخته اند ما را در فرآيند ارائه بهتر و پايدارتر خدمات ياري مي بخشند تا اين گروه بتواند باگامهاي استوارتر  به آنچكه مي انديشد نزديك و نزديك تر گردد.

ما با استفاده ازبهترين روشهاي نوين مديريتي و توسعه پايداروپوياي سيستم به همراه ارج نهادن و سرمايه گذاري بر منابع انساني توانسته ايم در رويارویي با نيازهاي مختلف مشتريان پاسخگويي راه گشا ،صادق وقابل اتكا باشيم .

گروه صنعتي آرنيكا مانا در تلاش است تا هر روزه در جهت متمايز ساختن گروه و خدمات خود بر اساس شاخصه هاي ذيل گام بردارد :

 

·         انعطاف پذيري در ارائه خدمات

·         سرعت و نوآوري در ارائه خدمات بهتر و بيشتر

·         ارائه خدمات فراگير(قبل از فروش ، در جريان فروش و پس از فروش )

·         ايجاد كشش و جاذبه در ارائه خدمات

·         ايجاد رضايت براي مشتريان

·         بازارگرايي و توجه به نيازها و خواسته هاي روزبازار

·         تلاش براي ايجاد ارزش افزوده هرچه بيشتر نسبت به رقبا

·         تشكل گرايي و ايجاد همگرايي در بازار

·         ارتباط نزديك ،دائمي و موثر با مشتريان

·         تجزيه وتحليل  و بررسي مستمر بازار از طريق دپارتمان تحقيقات و بازاريابي جهت تعامل موثرتر با بازار

 

گروه صنعتی آرنیکا مانا از طریق مدیریت فراگیر شرکتها و دپارتمانهای تحت پوشش خود همواره کوشیده است تا گامهای رسیدن به اهداف خود را محکم تر از همیشه به سوی آینده  بردارد .