خانه  |   English  | امروز :   1397/9/25
درباره ما
: دسته بندی
پروفايل شرکت


پروفایل شرکت :


گروه صنعتي آرنيكا مانا درحال حاضر دردو گروه مستقل وهم گرا آماده ارائه خدمات مي باشد :

۱ . گروه خدمات بازرگاني

۲. گروه صنعت مشتمل بر دپارتمان ذیل :             

۲-۱. دپارتمان تدارکات صنعتی و مشاوره فنی – مهندسی

۳. گروه الکترونیک و فن آوری اطلاعات   :

۳-۱. دپارتمان الکترونیک

۳-۲ . دپارتمان تجهیزات کمک آموزشی